Witamy w naszej kancelarii

Zatrudniamy biegłych rewidentów o wysokich kwalifikacjach zawodowych i długoletniej praktyce w działalności finansowo-księgowej.

Przy badaniu sprawozdań biegli kierują się krajowymi standardami badania/rewizji finansowej w brzmieniu międzynarodowych standardów badania a także wymogami uregulowanymi w kodeksie etyki zawodowej. Długoletnie doświadczenie zawodowe i praktyka na stanowiskach głównych księgowych, dyrektorów finansowych oraz zdobyta wiedza teoretyczna, która permanentnie jest pogłębiana, gwarantuje profesjonalne wykonanie usług.

Biegły rewident jest dla badanego podmiotu gospodarczego dyspozycyjny począwszy od podpisania umowy do końca jej realizacji.

Sporządzone przez Kancelarię sprawozdania z badania są weryfikowane przez biegłych rewidentów, co zapewnia wysoką jakość naszych usług.

Badanie sprawozdania finansowego polega na: analizie funkcjonowania firmy i jej danych finansowych zgodnie z międzynarodowymi standardami badania, ocenie obszarów ryzyka działania firmy w celu zaprojektowania skutecznych technik kontroli, opracowaniu i przedłożeniu sprawozdania z badania, które ma na celu zapewnienie dotyczące kompletności, prawidłowości, istnienia, wyceny oraz prezentacji odnoszących się do każdego obszaru sprawozdania finansowego.

Kancelaria Biegłych Rewidentów DORFIN sp. z o.o.

41-902 Bytom, ul. Rostka 9/6
Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000287761
Podmiot wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badania
sprawozdań finansowych pod pozycją 3272
Kapitał zakładowy został wpłacony w całości i wynosi 50.000 zł.
Kancelaria posiada wymagane ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.

Skontaktuj się z Nami

601 06 67 97

Kontakt

601 06 67 97

kbr.dorfin@gmail.com

41 – 902 Bytom, ul.Rostka 9/ 6