Zatrudniamy biegłych rewidentów o wysokich kwalifikacjach zawodowych i długoletniej praktyce w działalności finansowo-księgowej.

Przy badaniu sprawozdań biegli kierują się krajowymi standardami rewizji finansowej, międzynarodowymi standardami technik badania a także wymogami uregulowanymi w kodeksie etyki zawodowej. Długoletnie doświadczenie zawodowe i praktyka na stanowiskach głównych księgowych, dyrektorów finansowych oraz zdobyta wiedza teoretyczna, która permanentnie jest pogłębiana, gwarantuje profesjonalne wykonanie usług.

Biegły rewident jest dla badanego podmiotu gospodarczego dyspozycyjny począwszy od podpisania umowy do końca jej realizacji.

Sporządzone przez Kancelarię raporty są weryfikowane przez biegłych rewidentów, co zapewnia wysoką jakość naszych usług.

W trakcie badania służymy pełnym doradztwem ekonomiczno- finansowym i nie ograniczamy się jedynie do stwierdzeń faktów, ale na bieżąco wskazujemy nieprawidłowości i poprawność stosowania zapisów księgowych.

 

Kancelaria Biegłych Rewidentów DORFIN sp. z o.o.
41-902 Bytom, ul. Rostka 9/6
Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000287761
Podmiot wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badania
sprawozdań finansowych pod pozycją 3272
Kapitał zakładowy został wpłacony w całości i wynosi 50.000 zł.
Kancelaria posiada wymagane ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.

O firmie - Przepisy - Kontakt - Linki. Wykonanie strony Artmedio.pl