Kontakt

Nazwa skrócona: KBR DORFIN sp. z o.o.
NIP 6262878296, REGON 240703537
e-mail: kbr.dorfin@gmail.com

Siedziba: 41-902 Bytom, ul. Rostka 9/6
Biuro: 41-902 Bytom, ul. Moniuszki 20 pokoje 202, 205 piętro 1

Zarząd:
Zuzanna Krużołek Prezes Zarządu 
biegły rewident – numer w rejestrze 11040

Janusz Krużołek Członek Zarządu
biegły rewident – numer w rejestrze 11466

Rachunek bankowy: 
Santander Consumer Bank Oddział w Bytomiu
91 1090 2011 0000 0001 0758 2619

Kontakt

601 06 67 97

kbr.dorfin@gmail.com

41 – 902 Bytom, ul.Rostka 9/ 6