Biegły rewident (inaczej audytor) to osoba uprawniona do badania sprawozdań finansowych.
Podstawą wykonywania zawodu biegłego rewidenta oraz działania Kancelarii Biegłego Rewidenta, jest Ustawa o rachunkowości z dnia 1994-09-29 (Dz.U. 2009 Nr 152, poz. 1223) oraz Ustawa o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz nadzorze publicznym z dnia 07.05.2009 (Dz.U. 2009 Nr 77, poz. 649).
Dodatkowe przepisy regulujące zadania biegłego rewidenta zawiera Kodeks spółek handlowych z dnia 2000-09-15 (Dz.U. 2000 Nr 94, poz. 1037).

Do rejestru biegłych rewidentów może być wpisany ten, kto:

Podmioty zobowiązane do korzystania z usług biegłego rewidenta:

Obowiązek badania sprawozdań finansowych dotyczy między innymi jednostek, które na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego spełniały co najmniej dwa z trzech poniższych warunków:

Podstawowe przepisy:
Ustawa z dnia 7.05.2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym
Dz. U. z 2009 r. nr 77, poz. 649

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3.12.2009 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych
Dz. U. z 2009 r. nr 205, poz. 1583

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29.12.2009 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego na biegłych rewidentów
Dz. U. z 2010 r. nr 6, poz. 36

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15.01.2010 r. w sprawie kontroli wykonywania zawodu przez biegłych rewidentów i działalności podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych
Dz. U. z 2010 r. nr 16, poz. 83

 

O firmie - Przepisy - Kontakt - Linki. Wykonanie strony Artmedio.pl